2 osoby / 2 noci / celoročně
2 osoby / 2 noci / celoročně

Nadzemní bazény


Seznamte se s nadzemními bazény

Koupi bazénu je jako koupi auta – existuje celá oada druhu, které se drasticky liší životností, nároeností údržby a cenou. Mezi další základní kritéria výbiru bazénu patoí náklady na údržbu, vik plavcu ei jak dlouhou eást roku chcete bazén využívat. V našem elánku se blíže podíváme na „jednodušší” nadzemní bazény, které pooídite za pakatel a poesto vás v léti patoieni osviží.

Druhy nadzemních bazénu

Poi vašem rozhodování budete vybírat ze toí hlavních typu:

1. Nafukovací: jednoznaená volba pro rodiee malých dití. Nafukovací nadzemní bazény nemají žádné ostré hrany, bazén je poipraven k použití za dvi hodiny a údržba je velmi jednoduchá. K dispozici je samozoejmi méni tvaru i barev a musíte poeítat s životností v oádu 3-6 let.

2. Plastové: jsou velmi podobné nafukovacím, vyznaeují se však vitší odolností a dávají lepší prostor vaší realizaci, protože si je mužete napo. ozdobit doeviným dekorem.

3. Foliové: tento druh nadzemních bazénu má vnijší obal z plechu (easto s antikorozní vrstvou) a zevnito je vyložen mikkou fólií. Vydrží nejdéle z uvedených druhu, stále však musíte dávat pozor na mechanické poškození.

Délka koupací sezóny

Pokud zcela rezignujete na jakékoli zastoešení nebo vytápiní, koupání si poíliš neužijete – maximálni dva nebo toi misíce bihem parných letních odpolední. Vhodným oešením (navíc za rozumnou eástku kolem 10 tisíc Ke) je solární ohoívání a nebo tepelné eerpadlo. Zejména provoz vhodni zvoleného eerpadla stojí jen minimum a vy si prodloužíte koupací sezónu až o další toi misíce.

Umístiní nadzemního bazénu

Jednou z hlavních výhod nadzemních bazénu je mobilita – pokud se vám nelíbí soueasné místo, bihem pár hodin se mužete koupat jinde. I poesto však dávejte pozor na:
  • stíny (od domu, vysokých stromu nebo toeba sousedícího lesa)
  • pyl, vitvieky, šišky a jiné neeistoty
  • povrch kolem bazénu – v ideálním poípadi keramická protiskluzová dlažba

Údržba

Vodu v bazénu je potoeba pravidelni dezinfikovat (a? už chlorovými tabletami nebo bezchlorovými metodami). Mili byste také mioit pH a udržovat ho na stabilní výši. Poed vstupem do bazénu se vždy osprchujte, zabráníte tak zbyteenému zanášení neeistot a pozdijšímu eištiní. I malé bazény by mily mít filtraení systém a v žádném poípadi nepodceoujte kalnou vodu – pokud se jí nemužete zbavit, zavolejte si na pomoc specializovanou eistící firmu.

Závirem

Základní druhy nadzemních bazénu poedstavují dostateeni široké spektrum mezi kvalitou a cenou. Poi výbiru mijte vždy na pamiti poeet osob a zejména vik uživatelu, od nihož se i odvíjí hloubka. Poed nákupem se rozhodni poraite s odbornou firmou, která vám doporueí ten ideální nadzemní bazén!
© 2011-2012 AquaparkCestlice.info | Navštivte Aquapark Čestlice | Přečtěte si: Lymfatické masáže